#96 Glen Scotia 15

S spreminajajočo teksturo v ustih, je ta precej zahteven. 🥃🥃🥃🥃