Ballantine’s 17

Na sladki strani. Hrast in zrnje ne prevladata. Dober, a za ponujeno, predrag. ⚜⚜⚜🎗

Ballantine’s Finest

Vode ne rabi, da ne razvodeni še tisto malo karakterja, kar ga premore. Za vroče dni, s kocko ledu. 🥃