Redbreast 12

Ambivalenten pri okusu in konstantno dober pri vonju. Okus je dober, a večinoma ni na istem nivoju z vonjem. 🏅🏅🏅🎗